Van Spaenstraat 18 cees@thecoachingexperience.nl +31 (0) 6 531 549 61

Persoonlijk leiderschap

The Coaching Experience (TCE) is een succesvol coaching- en trainingsbureau dat actief is binnen de zakelijke markt en de overheid en daarnaast particulieren begeleidt. TCE is onder meer expert op het gebied van persoonlijk leiderschap, burn-out en vitaliteit.

Persoonlijk leiderschap

Wat is persoonlijk leiderschap?

Persoonlijk leiderschap ïs niets anders dan jezelf managen. En dat is lang niet altijd makkelijk. Het gaat over de regie nemen in je werk en je leven. Het betekent dat je weet wat je drijft, bewust bent van je kwaliteiten en valkuilen en helderheid hebt over de richting die je wil inslaan. Je bent als het ware de stuurman van je eigen schip en je hebt je koers scherp. Hoe ga je vervolgens om met de verschillende weersomstandigheden? Hoe manage je jezelf: hou je je koers scherp of laat je je bepalen door die omstandigheden. Hoe je reageert, is bepalend voor het wel of niet bereiken van je doel.

We begeleiden met name managers, maar ook niet-leidinggevenden waarbij de volgende thema’s kunnen spelen:

 • Ik heb behoefte aan een klankbord voor mijn eigen functioneren
 • Met sommige medewerkers, collega’s loopt de communicatie niet goed. Wat kan ik daar zelf aan doen?
 • Ik worstel met een dilemma. Hoe pak ik dat aan?
 • Ik wil meer inzicht in wat mij drijft en wie ik ben
 • Ik laat me te veel leiden door de waan van de dag waardoor ik niet toekom aan de zaken die echt belangrijk zijn. Hoe leer ik te focussen?
 • Ik wil de verbinding maken tussen mijn verstand en gevoel om van daaruit de juiste keuzes te kunnen maken

Werkwijze

Coaching in 5 stappen:

1. Het intakegesprek om de doelen en belemmeringen helder te krijgen. Daarnaast bespreken we hoe het traject er in grote lijnen uit gaat zien en wat de kosten zijn. Als het traject via de werkgever verloopt, is dit gesprek ook ter voorbereiding op het nul-metingsgesprek

2. De nul-meting; een gesprek met de medewerker, zijn leidinggevende en de coach om de startpositie en het beoogde resultaat te bepalen. Mocht er geen behoefte zijn aan een nul-meting, dan is dat uiteraard bespreekbaar

3. De coachingsessies, waarbij de coach gebruik maakt van technieken uit de psychologie, NLP, haptonomie, systemisch werken en oplossingsgericht coachen. Er is tussen de sessies voldoende ruimte om de nieuw verkregen inzichten in de praktijk toe te passen

4. Opdrachten en het aanbieden van ondersteunende tools, zoals literatuur of een aanvullende scan (potentieel-analyse)

5. De eindevaluatie; samen met de leidinggevende, medewerker en coach om het resultaat vaststellen

Resultaten

Afhankelijk van de geformuleerde doelen:

 • Meer de regie nemen
 • Vergroten van zelfkennis
 • Inzicht in drijfveren en identiteit
 • Integratie van conflicten
 • Helderheid over dilemma’s
 • Verbinding verstand en gevoel, waardoor de juiste keuzes gemaakt kunnen worden

Meer informatie

Wil je meer informatie over persoonlijk leiderschap of over onze andere zakelijke programma’s (burn-out, vitaliteit)? Neem dan contact op met Cees Stegenga. Hij vertelt je er graag meer over.
Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-53154961 of stuur een mail naar cees@thecoachingexperience.nl. Je kunt ook het contactformulier op de website invullen.
Hij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
   Contact    Zakelijk     Particulier